Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Zespołu Szkół Technicznych

im gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2018/2019
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019
Regulamin rekrutacji Zespołu Szkól Technicznych na rok szkolny 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH na podbudowie programowej gimnazjum

UWAGA!

Do wniosku (druk do pobrania w kancelarii lub na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć:

 1. trzy fotografie podpisane na odwrocie;
 2. wniosek bilansowy;
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje kancelaria szkoły w dni powszednie w godzinach 900 do 14 00 )

Rozpoczęcie naboru do szkół ponadgimnazjalnych - 14 maja 2018

Oferta edukacyjna na rok 2018/2019

Technikum 4-letnie:

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych  (AU.54)
 • Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (AU.55)

TECHNIK INFORMATYK

Innowacja- programowanie urządzeń mobilnych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci  (EE.08)
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)

TECHNIK MECHATRONIK

Innowacja- Zastosowanie programów CAD/CAM przy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych  (EE.02)
 • Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych  (EE.21)

TECHNIK ELEKTRONIK

Innowacja – programowanie urządzeń mobilnych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych  (EE.03)
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (EE.22)

TECHNIK ELEKTRYK

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych  (EE.05)
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (EE.26)

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych    (MG.18)

lub

 • K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych  (MG.12)
 •  K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MG.43)

TECHNIK MECHANIK

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MG.17)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44)

Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia:

ELEKTRYK

kształcenie odbywa się według kwalifikacji:
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05)

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

kształcenie odbywa się według kwalifikacji:
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 kształcenie odbywa się według kwalifikacji:
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18)