ZMIANY W NAZEWNICTWIE ZAWODÓW:

‒ zawód technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911) zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej (symbol cyfrowy 311943),

 

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie na rok szkolny 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH na podbudowie programowej gimnazjum

UWAGA!

Do wniosku (druk do pobrania w kancelarii lub na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć:

 1. trzy fotografie podpisane na odwrocie;
 2. wniosek bilansowy;
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje kancelaria szkoły w dni powszednie w godzinach 900 do 14 00 )
Wniosek o przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018

Rozpoczęcie naboru do szkół ponadgimnazjalnych - 15.05.2017

Oferta edukacyjna na rok 2017/2018

Technikum 4-letnie:

Grafiki i poligrafii cyfrowej (technik cyfrowych procesów graficznych)

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych  (AU.54)
 • Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (AU.55)

Informatyk

Innowacja- programowanie urządzeń mobilnych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci  (EE.08)
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)

Mechatronik

Innowacja- Zastosowanie programów CAD/CAM przy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych  (EE.02)
 • Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych  (EE.21)

Elektronik

Innowacja – programowanie urządzeń mobilnych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych  (EE.03)
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (EE.22)

Elektryk

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych  (EE.05)
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (EE.26)

Pojazdów Samochodowych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych    (MG.18)

lub

 • K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych  (MG.12)
 •  K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MG.43)

Mechanik

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

 

kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MG.17)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44)

Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia:

Elektryk

kształcenie odbywa się według kwalifikacji:
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05)

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

kształcenie odbywa się według kwalifikacji:
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12)

Mechanik Pojazdów Samochodowych

 kształcenie odbywa się według kwalifikacji:
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18)