Technikum 4-letnie i 5-letnie:

szczegółowy opis zawodów:

Programista

nowość

Informatyk

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Innowacja- programowanie urządzeń mobilnych

Mechatronik

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Innowacja- Zastosowanie programów CAD/CAM przy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie

Mechanik

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Elektryk

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Pojazdów samochodowych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Grafiki i poligrafii cyfrowej

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Elektronik

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Innowacja programowanie urządzeń mobilnych

Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia:

szczegółowy opis zawodów:

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Mechanik Pojazdów Samochodowych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”