ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 741203

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do wykonywania głównych zadań zawodowych takich jak: ocenianie stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych czy naprawianie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

  • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

    Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oraz posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej st.I otrzymują tytuł elektromechanika pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci będą mogli kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia.