Technikum 4-letnie i 5-letnie:

szczegółowy opis zawodów:

Technik programista

nowość

Technik informatyk

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Innowacja- programowanie urządzeń mobilnych

Technik mechatronik

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Innowacja- Zastosowanie programów CAD/CAM przy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie

Technik mechanik

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Technik elektryk

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Technik pojazdów samochodowych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Technik elektronik

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Innowacja programowanie urządzeń mobilnych

Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia:

szczegółowy opis zawodów:

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”

Mechanik Pojazdów Samochodowych

kierunek objęty projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”