TECHNIKUM 5‑LETNIE:

szcze­gó­ło­wy opis zawodów:

Tech­nik programista

technik_programista

Tech­nik informatyk

technik_informatyk

Tech­nik mechatronik

technik_mechatronik

Tech­nik mechanik

technik_mechanik

Tech­nik elektryk

technik_elektryk

Tech­nik pojaz­dów samochodowych

technik_pojazdow_samochodowych

Tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej

technik_grafik

Tech­nik elektronik

technik_elektronik

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 3‑LETNIA:

szcze­gó­ło­wy opis zawodów:

Elek­tro­me­cha­nik Pojaz­dów Samochodowych

sb_elektromechanik

Mecha­nik Pojaz­dów Samochodowych

sb_mechanik_pojazdow_samochodowych