TECHNIKUM 5‑LETNIE:

szcze­gó­ło­wy opis zawodów:

Tech­nik programista

programista

Tech­nik informatyk

informatyk

Tech­nik mechatronik

mechatronik

Tech­nik mechanik

mechanik

Tech­nik elektronik

elektryk_branz

Tech­nik pojaz­dów samochodowych

technik pojazdów samochodowych

Tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej

grafik

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 3‑LETNIA:

szcze­gó­ło­wy opis zawodów:

Elek­tro­me­cha­nik Pojaz­dów Samochodowych

elektromechanik - branzowka

Mecha­nik Pojaz­dów Samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych - branzowka