MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 723103

Kierunek ten, to przede wszystkim nauka użytkowania pojazdów samochodowych ich diagnozowania oraz naprawiania.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych :

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

 Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej st.I otrzymują tytuł mechanika pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci będą moglikontynuować naukę w Branżowej Szkole II.