TECHNIK ELEKTRONIK - 311408

Technik elektronik- dla Tych, którzy marzą o inteligentnych domach, chcą zainwestować swoje umiejętności w rozwój techniki elektronicznej. Dla pasjonatów mikroprocesorów, projektowania z użyciem techniki komputerowej.

Elektronik to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Technik elektronik to dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach. Elektronika jest wszędzie: w telekomunikacji, w informatyce, w automatyce, w astronomii, w medycynie. Nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości.

 Uczniowie „Elektronika” mają możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania, eksploatacji i pomiarów sieci elektroenergetycznych i urządzeń elektrycznych do napięcia 1000V tzw. uprawnienia SEP do 1kV.
Są to umiejętności oczekiwane przez pracodawców, które zwiększają szanse absolwentów na znalezienie interesującej pracy.

Zapamiętaj- Technik elektronik to zawód z przyszłością.

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

  1. w zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:
  • montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych;
  • wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych;
  • uruchamiania układów i instalacji elektronicznych;
  • demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;
  1. w zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:
  • użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;
  • konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

 

    Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.

W programie nauczania dla zawodu technik elektronik przewidziano nauczanie matematyki, fizyki lub geografii na poziomie rozszerzonym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 (280 godzin)

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacyjnego E – uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.