TECHNIK MECHANIK - 311504

Jeśli od dziecka z zainteresowaniem rozkładałeś maszyny na części pierwsze, to spróbuj w progach naszej szkoły skonstruować je od nowa.

Zawód technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej tradycji jednym z najstarszych w historii przemysłu. Jest zawodem szerokoprofilowym, obejmującym zagadnienia projektowania, konstruowania, wytwarzania i naprawy elementów maszyn i urządzeń, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Wszystkie dziedziny gospodarki, m.in.: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo potrzebują techników mechaników.

 

Zapamiętaj – Mechanika to klasyczna królowa nauk technicznych!

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:
  • montowania maszyn i urządzeń;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
  1. W zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:
  • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;                      
  • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika mechanika.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.

W programie nauczania dla zawodu technik mechanik przewidziano nauczanie matematyki, fizyki lub geografii na poziomie rozszerzonym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk: 8 tygodni (280 godzin).