TECHNIK MECHATRONIK - 311410

Jeżeli masz dużo wyobraźni, marzyłeś o robocie i automatycznym sterowaniu pojazdami – TYLKO U NAS masz możliwość rozwinąć skrzydła! Z pasją odkryjesz działanie sensorów, czujników, cewek, kondensatorów i innych mniej lub bardziej skomplikowanych układów. Mechatronik jest wszechstronny, zna zagadnienia nie tylko mechaniki i elektroniki, lecz także informatyki, automatyki, inżynierii materiałowej, optyki, czy bioinżynierii. Osoba wykształcona w tym charakterze może więc wykorzystywać posiadaną wiedzę w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ramach innowacji dzięki czemu mają możliwość uzyskania „Certyfikatu umiejętności Cax”. Mechatronik to zawód zaliczany do tak zwanych „zawodów przyszłości”.

 

Zapamiętaj – Po ukończeniu naszej szkoły, czeka na Ciebie politechnika!

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

  1. W zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
    1. W zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika mechatronika.

    Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.

W programie nauczania dla zawodu technik mechatronik przewidziano nauczanie matematyki,  fizyki lub geografii na poziomie rozszerzonym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).