TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 311513

To zawód dla Tych, którzy uwielbiają przebywać w stosach dziwnych części, metalowych, gumowych, prostokątnych, podłużnych poprzecznych, cylindrycznych, pomp hamulcowych, korbowodów, regulatorów napięcia, akumulatorów i innych nieznanych części silnikowych. Wybierając ten kierunek nauczycie się min diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych ich obsługiwania i naprawiania. Zatrudnienie znajdziecie w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów czy zakładach produkcyjnych i naprawczych. Tylko z naszym wykształceniem pojazdy samochodowe z nowoczesną elektroniką i technologią nie będą dla Ciebie zagadką!

 

Zapamiętaj- Technik pojazdów samochodowych charakteryzuje się mechaniczną gracja i techniczna precyzją!

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1.W zakresie kwalifikacji MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

2.W zakresie kwalifikacji MOT.06. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
  • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
  • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych..

 

    Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacjioraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika pojazdów samochodowych.

    Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.

W programie nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych przewidziano nauczanie matematyki, fizyki lub geografii na poziomie rozszerzonym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).