TECHNIK PROGRAMISTA - 351406

Nowość!

Na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

Technik programista- dla Tych którzy lubią wyzwania. Technik programista jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodów w Polsce i w UE. 

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze programy komputerowe i wprowadza je do użytku. Oprogramowanie to w zasadzie każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych)

Zapamiętaj– Programowanie komputerowe to najlepsza opcja!

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
  • tworzenia i administracji stronami WWW;
  • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
  • programowania aplikacji internetowych;
  • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
  1. W zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
  • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.