Wiadomości

paź
21

Krwio­daw­cy w Sej­mie – paź­dzier­nik 2021

21 paź­dzier­ni­ka 2021r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
paź
19

Mamy mistrza w zapasach

19 paź­dzier­ni­ka 2021r

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
paź
14

Życze­nia z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Narodowej

14 paź­dzier­ni­ka 2021r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
paź
13

Dzień Edu­ka­cji Narodowej

paź­dzier­nik 2021r.

By Grzegorz Prus | Samorząd Uczniowski . Wiadomości
DETAIL
paź
08
paź
05

Kon­sul­ta­cje – ODWOŁANE!

5 paź­dzier­ni­ka 2021r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
paź
04

Kon­sul­ta­cje dla rodziców/opiekunów

paź­dzier­nik 2021r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
27

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Ostat­nie wpisy

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content