Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

w Zespole Szkół Technicznych
im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko
w Chełmie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest szkoła: Zespole Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie przy ul.Granicznej 2, reprezentowany przez Dyrektora szkoły.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie są następujące:

Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Zespole Szkół Technicznych
im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie
ul. Graniczna 2
20-100 Chełm

 

tel.: 82 560-39-31

e-mail: iodo@zst.chelm.pl

Monitoring