W-f z klasą

Edycja 2014/2015

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu WF z KLASĄ, zrealizowaliśmy wszystkie zadania, ukończyliśmy II edycję i otrzymaliśmy certyfiakt uczestnictwa. Koordynator programu w szkole Tomasz Wieczorek, nauczyciel wspierający Dariusz Jabłoński.

Edycja 2015/2016

W tym roku szkolnym zgłosiliśmy się do III edycji programu, która przebiega pod hasłem PRZEWRÓT NA WF-IE. Koordynator programu w szkole Tomasz Wieczorek, nauczyciel wspierający Dariusz Jabłoński.