Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Wychowawca - karta klasyfikacyjna 14.1 - vulcan

update 15 czerwca  2019r. 

  • naprawiono błąd zliczający frekwencję w II semestrze 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania (wyciąg ze Statutu)

Statut Szkolny - Zespołu Szkół Technicznych