Dane do przelewu:

3 września 2020r.

Wpłaty na Radę Rodziców

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana rachunku bankowego Rady Rodziców 

33 8187 0004 5001 0007 7092 0001

 

 

Opłata za posiłki w stołówce Internatu ZST

13 1240 2223 1111 0010 0617 3295

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego lub wychowanka pełnoletniego o pobycie w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie

31 sierpnia 2020r.

Oświadczenie rodzica związane z uczęszczaniem dziecka do ZST w Chełmie

31 sierpnia 2020r.

Procedury COVID-19 na rok szkolny 2020/2021 (szkoła, internat, biblioteka, stołówka)

31 sierpnia 2020r.

COVID-19 PROCEDURY - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

29 sierpnia 2020r.

Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021

w trakcie przygotowywania

Statut Szkolny - Zespołu Szkół Technicznych

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021 - przedmioty ogólnokształcące i zawodowe

 

Szanowni Rodzice!

 Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, uprzejmie informujemy, że od października rozpoczęły się dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla Waszych dzieci. Pozwolą one poczuć się im pewniej  podczas lekcji. Będzie to świetna okazja do szlifowania wiadomości, powtórki materiału, nadrobienia ewentualnych zaległości.

Jeżeli Państwo czujecie, że Wasze dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia te zajęcia są właśnie  dla nich.

w trakcie przygotowywania