Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego lub wychowanka pełnoletniego o pobycie w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie

31 sierpnia 2020r.

Oświadczenie rodzica związane z uczęszczaniem dziecka do ZST w Chełmie

31 sierpnia 2020r.

Procedury COVID-19 na rok szkolny 2020/2021 (szkoła, internat, biblioteka, stołówka)

31 sierpnia 2020r.

COVID-19 PROCEDURY - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

29 sierpnia 2020r.

Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021

w przygotowywaniu

Statut Szkolny - Zespołu Szkół Technicznych

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

aktualizacja 13 sierpnia 2020r. - dokonano zmian w przedmiocie HISTORIA w TECHNIKUM 5-letnie - na podbudowie szkoły podstawowej - klasy 2