Projekt – Z techniką w przyszłość

realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie im. Generała Zygmunta Bohusza-Szyszko (PW) w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar (P)  na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

            Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2017 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

 

W ramach projektu realizowane są zajęcia:

 1. Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla:
  • 24 Uczniów/Uczennic kierunku: Technik elektryk : Teoria obwodów elektrycznych;
  • 15 Uczniów/Uczennic kierunku technik mechanik: Zastosowanie programu CAD/CAM;
  • 36 Uczniów/Uczennic kierunku technik pojazdów samochodowych: Diagnostyka silnika spalinowego z wykrywaniem uszkodzeń i lokalizacją usterek;
  • 18 Uczniów/Uczennic kierunku: technik elektronik: Programowanie mikroprocesorów serii AVR,
  • 30 Uczniów/Uczennic kierunku technik mechatronik: Wizualizacja procesów produkcyjnych;
  • 36 Uczniów/Uczennic kierunku technik cyfrowych procesów graficznych: Profesjonalne projekty graficzne;
  • 45 Uczniów/ Uczennic kierunku technik informatyk: Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne;
  • 36 Uczniów kierunków: mechanik i elektromechanik: Diagnoza elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów;
  • 240 Uczniów/Uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie Warsztaty mobilności zawodowej (zajęcia grupowe);

 

 1. Zajęcia podnoszących kwalifikacje zawodowe (kursy) dla:
  • 30 Uczniów/Uczennic kierunku technik mechatronik: Podstawy hydrauliki;
  • 42 Uczniów/Uczennic kierunków: technik elektryk, technik elektronik: Eksploatacja urządzeń i instalacji do 1 kV;
  • 51 Uczniów/Uczennic kierunków: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych: Spawanie metodą MAG;
  • 45 Uczniów/Uczennic kierunku technik informatyk: Zarządzanie routerem Cisco;
  • 36 Uczniów/Uczennic kierunku technik cyfrowych procesów graficznych: Kurs fotograficzny;
  • 36 Uczniów/Uczennic kierunków mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych: Obsługa wózków widłowych;
 2. 150-godzinnych praktyk dla 36 Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 / Szkoły Branżowej I stopnia nr 2 w Chełmie;
 3. 150-godzinnych staży dla 150 Uczniów/Uczennic Technikum nr 2 w Chełmie;

 

W pierwszym semestrze rozpoczęto realizację w/w zajęć podnoszących kompetencje zawodowe oraz rozpoczęto kursy kwalifikacyjne – Spawanie metodą MAG, Kurs fotograficzny, Obsługa wózków widłowych. Zakupiono większość sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni, pełne zestawienie zostanie podane po zakończeniu procedur zakupu. Realizacja wszystkich zajęc przebiega zgodnie z harmonogramem opracowywanym na poszczególne miesiące realizacji projektu. Na pierwszych zajęciach z poszczególnych kompetencji zostały przeprowadzone testy pokazujące stan wiedzy uczniów przed rozpoczęciem zajęć. Takie same testy zostaną przeprowadzone po zakończeniu zajęć. Następnie zostanie przeprowadzona kwalifikacja uczniów na letnie staże zawodowe.

Harmonogram Marzec

Harmonogram zajęć Marzec – harmonogram_marzec

Harmonogram zajęć – Luty

Harmonogram zajęć miesiąc Luty – harmonogram_luty

Harmonogram zajęć -styczeń

Harmonogram zajęć na 4 stycznia – harmonogram_styczen

Harmonogram – grudzień

Harmonogram zajęć – harmonogram_grudzień

Harmonogram zajęć – listopad.

Harmonogram zajęć – harmonogram_listopad

Harmonogram zajęć – czerwiec

czerwiec 2019r.

Harmonogram maj

Harmonogram zajęć – harmonogram_maj

Harmonogram zajęć Kwiecień

Harmonogram zajęć – harmonogram_kwiecien

Harmonogram_marzec

Harmonogram zajęć –harmonogram_marzec