Woje­wódz­ka Lice­alia­da mło­dzie­ży szkol­nej w badmintonie

Woje­wódz­ka Lice­alia­da mło­dzie­ży szkol­nej w badmintonie

gru­dzień 2022r.

24 listo­pa­da 2022r. w Zespo­le Szkół nr 2 w Lubar­to­wie odby­ła się Woje­wódz­ka Lice­alia­da mło­dzie­ży szkol­nej w bad­min­to­nie.
 
Ucznio­wie Kac­per Korze­niew­ski 4PMt, Jakub Kamiń­ski 2 MTI, Maciej Ogrod­nik 2MS , po zwy­cię­stwie w zawo­dach rejo­no­wych w Ludwi­nie, wywal­czy­li dru­ży­no­wo III miej­sce w woje­wódz­twie.
 
Meda­li­stom ser­decz­nie gratulujemy.