Wydarzenia

Sty
07
Gru
22

Weso­łych Świąt!

22 grud­nia 2020r.

By Grzegorz Prus | Samorząd Uczniowski . Wydarzenia
DETAIL
Gru
18

Szla­chet­na Paczka

18 grud­nia 2020r.

By Grzegorz Prus | Wydarzenia
DETAIL
Lis
17
Lis
16

Wyni­ki wybo­rów do Samo­rzą­du Uczniowskiego

16 listo­pa­da 2020r

By Grzegorz Prus | Wydarzenia
DETAIL
Lis
12
Lis
10

Naro­do­we Świę­to Niepodległości

listo­pad 2020r.

By Grzegorz Prus | Wydarzenia
DETAIL
Paź
30

Pamię­ta­my…

paź­dzier­nik 2020r.

By Grzegorz Prus | Wydarzenia
DETAIL
Skip to content