Matu­rzy­sto! Zapra­sza­my na powtór­ki do matury

Matu­rzy­sto! Zapra­sza­my na powtór­ki do matury

11 lip­ca 2022r.

Har­mo­no­gram zajęć dodat­ko­wych z języ­ka polskiego

datagodzi­nasalanauczy­cielprzed­miot
19.07.20229.0043B. Świ­der­skajęzyk pol­ski
28.07.20229.0043B. Świ­der­skajęzyk pol­ski
17.08.20229.0043B. Świ­der­skajęzyk pol­ski

Har­mo­no­gram zajęć dodat­ko­wych z matematyki

datagodzi­nasalanauczy­cielprzed­miot
12.07.20229.0051E. Sawoszmate­ma­ty­ka
14.07.20229.0045W. Mazurmate­ma­ty­ka
19.07.20229.0051E. Sawoszmate­ma­ty­ka
21.07.20229.0045W. Mazurmate­ma­ty­ka
28.07.20229.0045W. Mazurmate­ma­ty­ka
04.08.20229.0045W. Mazurmate­ma­ty­ka
11.08.20229.0045W. Mazurmate­ma­ty­ka
17.08.20229.0051E. Sawoszmate­ma­ty­ka
18.08.20229.0045W. Mazurmate­ma­ty­ka
19.08.20229.0042D. Lubaśmate­ma­ty­ka
22.08.20229.0042D. Lubaśmate­ma­ty­ka