Suk­ce­sy zapa­śni­ków z ZST

Suk­ce­sy zapa­śni­ków z ZST

wrze­sień 2020r.

Pod­czas Mistrzostw Pol­ski Junio­rów 4 – 5 wrze­śnia 2020 r. uczeń naszej szko­ły Piotr Lewan­dow­ski wywal­czył medal BRĄZOWY🥉, nato­miast tego­rocz­ny absol­went Szy­mon Szy­mo­no­wicz – ZŁOTY 🥇.

Opie­kun: Dariusz Jabłoń­ski
GRATULUJEMY