Wielkanoc w ZST

Zapraszamy na spotkanie Wielkanocne godz. 1400, które odbędzie się w auli szkolnej. Żeby Wielkanoc w tym roku, przyszła z sukcesem u boku. Aby żyło się Wam zdrowo, prywatnie i zawodowo. Wielu, wielu chwil radosnych i cudownej, ciepłej wiosny Samorząd Uczniowski    

Start

22 marca 2016 - 14:00

End

Zapra­sza­my na spo­tka­nie Wiel­ka­noc­ne godz. 1400, któ­re odbę­dzie się w auli szkolnej.

Żeby Wiel­ka­noc w tym roku,
przy­szła z suk­ce­sem u boku.
Aby żyło się Wam zdrowo,
pry­wat­nie i zawodowo.
Wie­lu, wie­lu chwil radosnych
i cudow­nej, cie­płej wiosny

Samo­rząd Uczniowski

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content