Ogłoszenia

lip
16
lip
14
gru
13

Spo­tka­nie Wigi­lij­ne – zaproszenie

Spo­tka­nie Wigilijne

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wydarzenia
DETAIL
paź
16
wrz
21
sie
28

Zapro­sze­nie do wspól­ne­go Naro­do­we­go Czy­ta­nia „Wese­la” S. Wyspiańskiego

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go Naro­do­we­go Czy­ta­nia „Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go dnia 02 wrze­śnia 2017 r. od godzi­ny 9.00
By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
sie
25

Wypraw­ka szkolna

OGŁOSZENIE

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia
DETAIL
sie
25

Sty­pen­dium szkolne

OGŁOSZENIE

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Ostat­nie wpisy

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content