Gala Wolon­ta­ria­tu

Gala Wolon­ta­ria­tu

sty­czeń 2023r.

Dnia 7.01.2023r. w Cari­tas Archi­die­ce­zji Lubel­skiej odby­ła się Gala Wolon­ta­ria­tu. Głów­ną czę­ścią Gali było roz­strzy­gnię­cie Ple­bi­scy­tu „Wolon­ta­riusz Roku” oraz kon­kur­su „4 x Wy”. 

Szkol­ne Koło Cari­tas ZST w Cheł­mie zaję­ło 1 miej­sce w kon­kur­sie „4 x Wy” a w nagro­dę otrzy­ma­li­śmy VOUCHER dla 10 osób na waka­cyj­ny wyjazd CARITAS.
W Ple­bi­scy­cie „Wolon­ta­riusz Roku” wyróż­nie­nie otrzy­ma­li: Urszu­la Ślu­sar­ska i Paweł Zie­la­skow­ski z kl.2PG

Ser­decz­nie gratulujemy.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„201”]