Kin­ga Dorosz nomi­no­wa­na do wysta­wy w Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Mate­ma­ty­ka w obiektywie

Kin­ga Dorosz nomi­no­wa­na do wysta­wy w Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Mate­ma­ty­ka w obiektywie

gru­dzień 2022r.

Klik­nij w link, aby przejść do gale­rii zdjęć