Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej Anna Zalew­ska na kon­fe­ren­cji w Zespo­le Szkół Technicznych

Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej Anna Zalew­ska na kon­fe­ren­cji w Zespo­le Szkół Technicznych

7 lute­go 2019r.

Kon­fe­ren­cja z udzia­łem Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej Anna Zalew­ska w Zespo­le Szkół Technicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.