Kamil Wróbel

maj
02

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas czwar­tych z udzia­łem Poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej-Bana­szek oraz zastęp­cy Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm Doro­ty Cieślik

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„166”]
By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
Skip to content