Uro­czy­stość Inau­gu­ra­cji Jubi­le­uszu 90- lecia ZST – gale­ria zdjęć

Uro­czy­stość Inau­gu­ra­cji Jubi­le­uszu 90- lecia ZST – gale­ria zdjęć

Gale­ria zdjęć

Uro­czy­stość Inau­gu­ra­cji Jubi­le­uszu 90- lecia ZST paź­dzier­nik 2016 – gale­ria zdjec