Wycieczka do Lublina uczniów klas II ib i II gemt

Wycieczka do Lublina uczniów klas II ib i II gemt

wrzesień 2017r.

Uczniowie klas II IB i II GEMt 28 września 2017r.  uczestniczyli w edukacyjnej wycieczce do Lublina. Rozpoczęli ją od zwiedzania Majdanka – Miejsca Pamięci i Muzeum. Młodzież poznała  m.in. historię powstania, zasady funkcjonowania obozu, metody eksterminacji, losy więźniów. Lekcja muzealna pobudziła  do refleksji na temat wartości życia i konieczności poszanowania ludzkiej godności, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, pozwoliła zrozumieć, że

Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala” ( T.Borowski)

Kolejnym etapem wycieczki był udział młodzieży w 58 „Pokazach z fizyki” organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS w Lublinie oraz Oddział Lubelskiego Towarzystwa Fizycznego. Podczas tego spotkania  uczniowie wykonywali doświadczenia ilustrujące  wybrane zjawiska i prawa z dziedziny elektrostatyki, akustyki,mechaniki,radioaktywności. Poznali między innymi zasady dynamiki Newtona, zasadę zachowania pędu i momentu pędu,zjawiska rozchodzenia się fal dźwiękowych i rezonansu akustycznego, promieniowanie alfa, beta, gamma, budowę jadra komórkowego, zasadę działania klatki Faraday’a. W tajniki  nauki w tej atrakcyjnej formie wprowadzali młodzież pracownicy instytutu mgr K.Kiszczak, mgr P.Wnuk, mgr B.Zgardzińska, dr Z.Surowiec, dr Droździel, dr K.Pyszniak, dr hab. M.Turek, dr A.Wójtowicz, którzy po raz kolejny  dowiedli, że

Fizyka jest fundamentem wszystkich nauk przyrodniczych i technicznych. (…) fizyka stworzyła technikę, jest jej źródłem i istotą. (…) ciągle tworzy nowe techniki.” (A.Piekara).

 

Wycieczka do Lublina uczniów klas II IB i II GEMT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *