Zmiana procedur przyznawania pomocy zdrowotnej

Zmiana procedur przyznawania pomocy zdrowotnej

czerwiec 2020r.

Uwaga

Szanowni Państwo nauczyciele i emeryci,

w  związku ze zmianą procedur przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm zawiadamiam, że wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie znajdą Państwo na stronach Urzędu Miasta Chełm.

strona Miasta Chełm

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z numerem 82 560 39 31 – kadry.

 

Z  poważaniem

/-/

Dyrektor

Zespołu Szkół Technicznych

w  Chełmie

mgr Barbara Baluk