Informacje dla osób przyjętych do internatu

Informacje dla osób przyjętych do internatu

sierpień 2020r.

Kwaterowanie osób przyjętych w roku szkolnym 2020/2021 do Internatu ZST w Chełmie odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek), w godzinach od 13.00 do 17.00.

Z uwagi na stan pandemii COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa będą przygotowane 4 stanowiska, gdzie młodzież , w obecności rodziców/opiekunów prawnych, będzie mogła dopełnić formalności związanych z przyjęciem do internatu.

Przewidywany czas na zakwaterowanie 1 osoby to około 10 min.

Osoby nazwiskach rozpoczynającymi się od litery B do L będą przyjmowane i kwaterowane w godz. od 13.00 do 15.00.

Osobynazwiskach rozpoczynającymi się od litery Ł do Ż będą przyjmowane i kwaterowane w godz. od 15.00 do 17.00.

Nowi mieszkańcy internatu uiszczają w dniu 31 sierpnia 2020r. kaucję wysokości 100 zł/stu zł.

Wszyscy mieszkańcy powinni być wyposażeni we własną pościel (kołdrę, poduszkę, koc, poszewki, prześcieradło) oraz w środki higieny osobistej.

Z uwagi na COVID-19 podczas kwaterunku zarówno młodzież, jak i jej rodzice/opiekunowie prawni, muszą mieć maseczkę/przyłbicę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. W czasie oczekiwania na kwaterunek powinni zachowywać bezpieczną odległość od innych – minimum 1,5 m.