Pierw­szy Dzień Wio­sny – czy trze­ba wagarować?

Pierw­szy Dzień Wio­sny – czy trze­ba wagarować?

Pierw­szy Dzień Wio­sny – czy trze­ba waga­ro­wać? Nie, wystar­czy przyjść do szko­ły i miło spę­dzić czas na roz­gryw­kach gier
plan­szo­wych, kar­cia­nych (Magic the Gathe­ring), zagrać w CS:GO, Quake„a lub Tek­ke­na. Tak wła­śnie orga­ni­zu­je czas uczniom Gro­no Peda­go­gicz­ne ZST

[Best_Wordpress_Gallery id=„6” gal_title=„Pierwszy dzien wiosny”]