Uczniowie ZST wśród innowatorów i wynalazców

Uczniowie ZST wśród innowatorów i wynalazców

czerwiec 2019r.

W dniach 31.05.2019r. – 2.06.2019r. w Koszalinie odbył się finał Ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B- Wynalazczość.  Wzięło w nim udział  28 trzyosobowych drużyn reprezentujących okręgi, w których działają Regionalne Kluby Racjonalizacji i Wynalazczości. 

Nasz region reprezentowała drużyna uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie w składzie: Radosław Berbeć, Bartosz Kaniewski i Patryk Wygadańczuk. Wszyscy uzyskali tytuł finalisty. Laureaci i finaliści finału centralnego olimpiady zwolnieni są  z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji zawodowych  i mają otwartą drogę na wiele uczelni technicznych.  Uczniowie przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem pani Elżbiety Lipskiej.

Organizatorem olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, który współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Urzędem Patentowym  RP, Wojewódzkimi Klubami Techniki i Racjonalizacji.

Fundatorami nagród dla uczniów i nauczycieli byli: Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek, Urząd Marszałkowski oraz firma Pro-Project Henryk Kartaszyński.

Serdecznie gratulujemy finalistom osiągnięcia znakomitych wyników, życząc jednocześnie dalszych sukcesów oraz radości z odkrywania w sobie potencjału i pielęgnowania pasji.