To już 90 lat!

 

Zespól Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza – Szyszko to najstarsza szkoła techniczna w Chełmie, zbliżająca się do jubileuszu 90-lecia.

Początki ZST sięgają 1927 r., kiedy to powstała Szkoła Dokształcająca Zawodowa, funkcjonująca do 1947r., kształcącą rzemieślników krawiectwa, stolarstwa,szewstwa i fotografii. Na czas II wojny światowej działalność placówki została zawieszona.

 W latach 1947-1950 szkoła funkcjonowała pod  dyrekcją Zenona Gaworka, jako Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Od 1949 roku przez 20 lat funkcję dyrektora pełnił Stefan Lipnicki.

W latach 1950-1965 szkoła funkcjonowała jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która w roku 1965 otrzymała nr 1, co oznaczało, iż jest to najstarsza szkoła w Chełmie.

W latach 1963-1966 powstały budynki szkoły, warsztatów i internatu u zbiegu ulic Wiejskiej i Granicznej, gdzie do dziś znajduje się ZST.

W latach 1965-1975 funkcjonowały już Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, Liceum Zawodowe nr 2, od 1969 roku pod dyrekcją Kazimierza Mateli. Nadano wówczas ZSZ nr 1 imię Bohaterów Kołobrzeskiego Pułku Artylerii oraz ufundowano sztandar.

W latach 1975-1990 szkoła funkcjonowała pod nazwą Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz Zasadnicza Szkoła Górnicza Kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego. W 1981 roku poszerzono kształcenie o kierunek technik elektromechanik. W tatach osiemdziesiątych z inicjatywy ówczesnego dyrektora Tadeusza Martyniuka rozbudowano szkołę, powstały: siłownia, świetlica oraz pracownie specjalistyczne.

W 1990 roku dzo szkoły został włączony Zespół  Szkół Samochodowych i przyjęła ona nazwę Zespół Szkół Technicznych.

Starania o utworzenie w ZST Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zapasach w stylu klasycznym, uwieńczone sukcesem w 1994 r., to już inicjatywa kolejnego dyrektora ZST- Ryszarda Masiewicza.

Podczas obchodów jubileuszu 75-lecia patronem ZST został chełmianin z pochodzenia – gen. Zygmunt Piotr Bohusz-Szyszko. Szkole został nadany sztandar, ufundowany głównie przez Franciszka Błasiaka, żołnierza walczącego m.in. w II Korpusie oraz przez politologa Krzysztofa Krzywińskiego.

Listopad 2007 roku to czas obchodów 80-lecia istnienia ZST pod dyrekcją Barbary Baluk. Było to spotkanie pokoleń, które stało się okazja do dyskusji na temat osiągnięć szkoły i jej planów na przyszłość.

Zespół Szkół technicznych jako jedna z najlepszych szkół zawodowych w Polsce, odznaczona została Brązową Tarczą w Rankingu Najlepszych Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 oraz 2016.