TECHNIK ELEKTRYK - 311303

Technik elektryk: dla Tych, którzy chcą założyć własną firmę, bezcenna jest umiejętność projektowania układów elektrycznych i wykonywania instalacji elektrycznych. U nas tego się nauczysz.

Zawód elektryka zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Elektryk może znaleźć zatrudnienie w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.), usługach – w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny, kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej.

Możesz uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. To umiejętność oczekiwana przez pracodawców.

 

Zapamiętaj- w ZST Elektryka prąd nie tyka!

 

 KWALIFIKAJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk powinien jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji: 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
    1. W zakresie kwalifikacji 03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:
  • eksploatowania instalacji elektrycznych;
  • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

    Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika elektryka.

    Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.

W programie nauczania dla zawodu technik elektryk przewidziano nauczanie matematyki, fizyki lub geografii na poziomie rozszerzonym.

   Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacyjnego E – uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.