ZST ponownie na podium!

ZST ponownie na podium!

czerwiec 2019r.

W piątek 31 maja 2019r. na sesji Młodzieżowej Rady Miasta Chełm rozstrzygnięto dwa konkursy: „Młodzieżowy Lider” i  „Chełm w Komie”.

Uczeń Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie Sebastian Krawczuk został laureatem konkursu „Chełm w Komie”, którego celem było pokazanie walorów miasta. Promocyjny film oprócz uroczych zakątków niedźwiedziego grodu promował formy spędzania czasu wolnego i zalety przekonujące młodzież do pozostania w macierzystym mieście.  Nauczycielem wspierającym ucznia w pracy nad filmem była p. Beata Świderska.

To już kolejny sukces młodzieży ZST w tym konkursie w poprzednim roku  nasz film otrzymał wyróżnienie.

Warto nadmienić, że w konkursie Młodzieżowy Lider wzięły udział 2 uczennice Kinga Manaj i Dominika Błaziak z Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej.  Obie uczennice już od  pierwszej klasy angażują się w pracę Młodzieżowej Rady  Miasta Chełm i rozwijają kompetencje interpersonalne, organizacyjne i  samorządowe, przyczyniając  się do promocji miasta.

Dominika  Błaziak dostała się do drugiego etapu konkursu i mimo, że nie uzyskała tytułu Lidera jej wkład w pracę Młodzieżowej Rady Miasta Chełm jest nieoceniony i tym bardziej warty podkreślenia, że angażując się we wszystkie planowane działania Rady jest wzorem do naśladowania w naszej szkole.