80. rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia w Get­cie Warszawskim

80. rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia w Get­cie Warszawskim