Ofer­ta gru­po­we­go ubez­pie­cze­nia EDU Plus dla ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Ofer­ta gru­po­we­go ubez­pie­cze­nia EDU Plus dla ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

26 wrze­śnia 2022r.

Dro­dzy rodzice/opiekunowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą ubez­pie­cze­nia gru­po­we­go EDU Plus dla Zespo­łu Szkół Technicznych