Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2022/2023

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2022/2023

20 czerw­ca 2023r.

23 czerw­ca 2023r. godzi­na 8.30

 • 1ga KATARZYNA ŁUSIAK
 • 1gb JOANNA KĘPKA
 • 1mt ANETA MISIEWICZ
 • 1m DARIUSZ RÓJ
 • 1sk ANNA BARTOSZEWSKA
 • 1e EWA KOZIEJ
 • 1p IWONA SZURYGA
 • 1i JACEK WNĘTRZAK
 • 1bem ANNA MAKUCH
 • 1be MAGDALENA BAJKOWSKA
 • 1bm ANDRZEJ LIPSKI
 • 2bem EMIL STACHEL

23 czerw­ca 2023r. godzi­na 10.30

 • 2pg LUCYNA SIDORUK
 • 2mti DOROTA LUBAŚ
 • 2ms JANUSZ FALENTA
 • 2ek ZBIGNIEW KOPRUKOWNIAK
 • 3ip MARCIN SZLENDAK
 • 3g KATARZYNA KRZYŻAK – KNAP
 • 3m ELŻBIETA WIEWIÓR
 • 3emt TOMASZ WOJCIECHOWSKI
 • 3k MONIKA DYMEL
 • 4mmt EDYTA SAWOSZ
 • 4i BARBARA KOSSAK
 • 4kp WOJCIECH SIENKIEWICZ
 • 3bem ZDZISŁAW BIAŁY