Papier fotograficzny, tusze do drukarki Epson SC-P800 - ogłoszenie wyników

dodano 2 marca 2018r.

Ogłoszenie wyników - kurs kwalifikacyjny - Spawanie metodą MAG

dodano dnia 26 stycznia 2018r.

Ogłoszenie wyników - kurs kwalifikacyjny - Kurs fotograficzny

dodano dnia 25 stycznia 2018r.

Ogłoszenie wyników - kurs kwalifikacyjny - Obsługa wózków widłowowych

dodano dnia 25 stycznia 2018r.

Kurs fotograficzny - zapytanie ofertowe

dodano dnia 18 stycznia 2018r.

update 19 stycznia 2018r. - dodano załącznik nr6

Spawanie metodą MAG - zapytanie ofertowe

dodano dnia 18 stycznia 2018r.

update 19 stycznia 2018r. - poprawiono załącznik nr1 oraz nr2

Obsługa wózków widłowych - zapytanie ofertowe

dodano dnia 18 stycznia 2018r.

sprzęt komputerowy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dodano dnia 22 grudnia 2017r.

technik elektronik - ogłoszenie wyników

dodano dnia 14 grudnia 2017r.

Sprzęt komputerowy - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano dnia 14 grudnia 2017r.

Sprzęt komputerowy - Informacja z otwarcia ofert

dodano dnia 4 grudnia 2017r.

Zapytanie ofertowe - wyposażenie pracowni - technik elektryk

dodano dnia 1 grudnia 2017r.

Dotyczy przesunięcia godziny składania ofert - technik elektryk

dodano dnia 6 grudnia 2017r.

odpowiedzi na zapytania z dnia 6 grudnia 2017r.

Zapytanie ofertowe - wyposażenie pracowni - technik mechatronik

dodano dnia 1 grudnia 2017r.

update z dnia 2 grudnia 2017r. (dodano Załącznik 5 zadanie 2)

Dotyczy przesunięcia godziny składania ofert - technik mechatronik

dodano dnia 6 grudnia 2017r.

odpowiedzi na zapytania z dnia 6 grudnia 2017r.

Sprzęt fotograficzny - ogloszenie wynikow

dodano dnia 30 listopada 2017r.

Dostawa sprzętu komputerowego

 

Wartość szacunkowa – poniżej 135 tys. EURO
Tryb – przetarg nieograniczony
Termin składania ofert –  04.12.2017 r. do godziny 9.30

 

Ogłoszenie nr 717746-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.

 

Odpowiedzi na zapytania:

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 29 listopada 2017r

Zapytanie ofertowe

technik elektronik - ogłoszenie wyników

dodano dnia 22 listopada 2017r.

Sprzęt fotograficzny - ogłoszenie wyników - wynik zostaje unieważniony z powodu wycofania się oferenta

dodano dnia 15 listopada 2017r.

Zapytanie ofertowe - wyposażenie pracowni - technik mechatronik

dodano dnia 10 listopada 2017r.

technik mechatronik- ogłoszenie wyników

technik elektronik analizator widma- ogłoszenie wyników

Projektory - ogłoszenie wyników

Projektory - informacja z otwarcia ofert z dnia 3 listopada 2017r.

Zapytanie ofertowe - transport - ogłoszenie wyników

technik elektryk - zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa sprzętu komputerowego

Sprzęt komputerowy - Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sprzęt komputerowy - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Sprzęt komputerowy - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania

W przypadku braku możliwości odczytania plików umieszczonych na stronie prosimy zainstalować najnowszą wersję oprogramowania Acrobat Reader DC.

Link do pobrania programu poniżej

dokumentacja przetargowa - sprzęt komputerowy

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe oprogramowania typu CAD i CAM - ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe sprzętu fotograficznego - brak rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe oprogramowania graficznego - ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe oprogramowania komputerowego - ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe - projektory -brak rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe - technik elektronik - brak rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe - technik elektryk - brak rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe - technik mechatronik - brak rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe - technik pojazdów samochodowych - ogłoszenie wyników

Zapytanie ofertowe - smartfony - ogłoszenie wyników