Dostawa sprzętu komputerowego

 

Wartość szacunkowa – poniżej 135 tys. EURO
Tryb – przetarg nieograniczony
Termin składania ofert –  20.10.2017 r. do godziny 9.30

 

Ogłoszenie nr 593741-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

Pliki do pobrania

W przypadku braku możliwości odczytania plików umieszczonych na stronie prosimy zainstalować najnowszą wersję oprogramowania Acrobat Reader DC.

Link do pobrania programu poniżej

dokumentacja przetargowa

Odpowiedzi na zapytania z dnia 12 października 2017r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 16 października 2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr1 do SIWZ

Załącznik nr2 do SIWZ

Załącznik nr3 do SIWZ

Załącznik nr4 do SIWZ

Załącznik nr5 do SIWZ

Załącznik nr6 do SIWZ

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych