Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Wychowawca - karta klasyfikacyjna 16.1 - vulcan

update 23 czerwca  2020r. 

  • naprawiono błąd zliczający wskaźnik godzin w karcie klasyfikacyjnej

Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania (wyciąg ze Statutu)

Statut Szkolny - Zespołu Szkół Technicznych