Konsultacje z nauczycielami - 10 kwietnia 2018

Konsultacje z nauczycielami 10 kwietnia 2018r. od godziny 16.00-17.30 Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów

Start

10 kwietnia 2018 - 16:00

End

10 kwietnia 2018 - 17:30

Address

ul. Graniczna 2; 22-100 Chełm   View map

Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

10 kwiet­nia 2018r. od godzi­ny 16.00 – 17.30

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich rodzi­ców i opiekunów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content