Konsultacje z nauczycielami

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów na konsultacje z nauczycielami,  które odbędą się dnia 2 kwietnia 2019r. (wtorek) od godziny 16.00-17.30

Start

2 kwietnia 2019 - 16:00

End

2 kwietnia 2019 - 17:30

Address

ul. Graniczna 2; 22-100 Chełm   View map

Ser­decz­nie zapra­sza­my rodzi­ców i opie­ku­nów na kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi, któ­re odbę­dą się dnia 2 kwiet­nia 2019r. (wto­rek) od godzi­ny 16.00 – 17.30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stacja pomiaru czystości powietrza

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content