rządowy program

sie
03

Dofi­nan­so­wa­nie do zaku­pu podręczników

Infor­ma­cja na temat pro­gra­mu „Wypraw­ka szkol­na”, rok szkol­ny 2016/2017

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content