Waka­cyj­ny kurs z matematyki

Waka­cyj­ny kurs z matematyki

lipiec/sierpień 2018r.

  • dokład­nie powtó­rzysz i utrwa­lisz wia­do­mo­ści pod kątem wyma­gań maturalnych,
  • uzu­peł­nisz zale­gło­ści i bra­ki w mate­ria­le oraz posze­rzysz i usys­te­ma­ty­zu­jesz wiedzę
  • zdasz matu­rę

data godzi­na nauczy­ciel sala
6.07.2018 10.00 A.Dziewulski 51
9.07.2018 8.00 A.Dziewulski 51
10.07.2018 8.00 D.Lubaś 42
12.07.2018 8.00 D.Lubaś 42
17.07.2018 8.00 D.Lubaś 42
19.07.2018 8.00 D.Lubaś 42
24.07.2018 8.00 R.Bielak 51
26.07.2018 8.00 R.Bielak 51
31.07.2018 8.00 W.Mazur 51
2.08.2018 8.00 W.Mazur 51
7.08.2018 8.00 W.Mazur 51
9.08.2018 8.00 W.Mazur 51
16.08.2018 8.00 E.Sawosz 51
17.08.2018 8.00 E.Sawosz 51
20.08.2018 8.00 E.Sawosz 51
Word­Press Table

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *