Ogłoszenia

maj
24

Ofer­ta pra­cy – RATOWNIK

Ofer­ty pracy

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
mar
17

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu w Zespo­le Szkół Technicznych

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu w Zespo­le Szkół Technicznych

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
mar
17

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poligraficzny

Kolej­ny suk­ces uczniów ZST.

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
mar
13
mar
09
mar
02

Zapro­sze­nie

Być kobie­tą…

By Grzegorz Prus | Jubileusz 90-lecia . Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
lis
07
paź
07

Uro­czy­stość Inau­gu­ra­cji Jubi­le­uszu 90- lecia ZST

„ Z rąk do rąk poda­je­my skrom­nej mądro­ści dar zwy­czaj­ny”. Cze­sław Miłosz

By Grzegorz Prus | Jubileusz 90-lecia . Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
Skip to content