Ogłoszenia

mar
09
mar
02

Zapro­sze­nie

Być kobie­tą…

By Grzegorz Prus | Jubileusz 90-lecia . Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL
lis
07
paź
07

Uro­czy­stość Inau­gu­ra­cji Jubi­le­uszu 90- lecia ZST

„ Z rąk do rąk poda­je­my skrom­nej mądro­ści dar zwy­czaj­ny”. Cze­sław Miłosz

By Grzegorz Prus | Jubileusz 90-lecia . Ogłoszenia . Wiadomości
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content